Smarta textilier för ett hållbart arbetsliv

Smarta textilier för ett hållbart arbetsliv

Målet är att reducera sjukfrånvaro från arbetsrelaterade skador med 10%. Detta projekt kombinerar ergonomi, sensorteknik och analys samt bygger på samarbete i gränssnittet mellan teknik och medicin.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet visar att med hjälp av feedback kan användaren förbättra sitt arbetssätt och därmed förebygga belastningsskador. På sikt finns goda förutsättningar att detta kan reducera sjukskrivningar initierade av belastningsskador samt bidra till förbättrad design av arbetsplatser.

Upplägg och genomförande

Tät samverkan mellan industriella behov och förutsättningar samt akademi har utgjort grunden för ett förankrat och innovativt samarbete. Tydligt från alla parter har varit att användarens välbefinnande är i fokus och vägledande. Målbilden var tydlig och täta iterationer och tester med och mer avancerade prototyper har visat sig framgångsrikt genom att dellösningar kan utvärderas samt som avstämning av behov och målbild. Resultatet visar framgångsrikt att samverkan och hög kompetens hos partners har lett till ett system som stödjer användaren i sin arbetsteknik.

Forskare/Medarbetare

Forskargrupper

Finansiärer

Samarbetspartner