SmartX

SmartX

Vi vill förbättra innovationskapaciteten och marknadsutnyttjandepotentialen för lovande SME:er och Start-Ups, vad gäller tillverkning av smarta textilmaterial, komponenter, produkter och/eller relaterad teknik genom att skapa en portfölj med upp till 40 trailblazer-projekt.

Vi vill förbättra smarta textilers innovationsstöd och coachningskompetenser inom området smarta textilier hos kluster och andra SME-stödorganisationer.