Spacerpad i Kenya

Möte med en grupp kvinnor i Laikipia county

Möte med en grupp kvinnor i Laikipia county. Foto: Nils Lindh

 

Nu pågår steg två i det Vinnova-finansierade Spacerpad-projeketet. Målet är att förse marknader i låginkomstländer med ett ekonomiskt överkomligt, återanvändningsbart, hygieniskt, funktionellt, komfortabelt och miljövänligt mensskydd och därmed bidra till jämställdhet och att kvinnors och flickors egenmakt stärks.

Flera delar av projektet kommer att genomföras i Kenya där etablerade samarbetspartners finns. I februari besökte Karin Högberg, Lena Berglin och Nils Lindh landet för att planera aktiviteter i projektet tillsammans med dessa partners. Bland annat planeras användarstudier tillsammans med Erikshjälpen och dess samarbetsorganisation I Choose Life – Africa (ICL).

Samtal med en grupp elever på en gymnasieskola i Laikipia Foto: Nils Lindh

 

I Laikipia county mötte Karin och Lena en grupp med elever på en gymnasieskola och en grupp med kvinnor för att lyssna på deras erfarenheter och önskningar. Planen är att genomföra användarstudier bland grupper av kvinnor och i skolor i denna region under hösten 2020 och våren 2021. Gruppen med kvinnor uttryckte förväntan inför att prova ett väl fungerade återanvändningsbart mensskydd. I dagsläget ser de många utmaningar med de lösningar de använder för närvarande och att engångsbindorna utgör en ekonomisk utmaning som många inte klarar.

Under resan mötte Karin och Lena också kvinnor som fått prova Spacerpad under ett år. Erfarenheterna är övervägande mycket positiva.