Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Spacerpad – Steg 2

Spacerpad är en binda som utvecklats för att möta behovet av ett ekonomiskt överkomligt, återanvändningsbart, hygieniskt, funktionellt, komfortabelt och miljövänligt mensskydd.

Genom fortsatt utveckling och testning av Spacerpad, förfining av produktionsteknik, fastställande av vägar för distribution och marknadsföring, ges förutsättningar för omsättning av hela värdekedjan.

Med Spacerpad blir Sverige först i världen med att utveckla en binda som motsvarar dessa högt ställda krav. Detta bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft när det gäller utveckling av mensskydd och andra produkter som i sin konstruktionsprincip efterliknar Spacerpad. Utvecklingen genererar även nya tillverkningsmetoder och att standarder för testmetoder av olika vätskehållande produkter behöver identifieras och formuleras.

Potentiella konsumenter av en återanvändningsbar binda är alla kvinnor i fertil ålder som av ekonomiska skäl eller miljömedvetenhet drivs att använda dylika produkter. I låginkomstländer är mensfattigdom ett uppmärksammat problem. Mensfattigdom innebär att kvinnor inte på ett adekvat sätt kan sköta sin hygien i samband med sin menstruation. I höginkomstländer finns inte samma fattigdomsproblematik, men däremot ett tydligt behov av en mer hållbar konsumtion.

Målet är att förse marknaden med en produkt som kan ge stora hälsovinster, innebära ekonomiska besparingar samt miljömässiga och sociala förbättringar för en fjärdedel av jordens befolkning. Detta bidrar till de globala målen: hälsa, jämställdhet och hållbar konsumtion.

Projektet är en utveckling och fortsättning på projekten Spacerpad och Bekämpning av mensfattigdom