Starkt ledande materialpasta för screentryck på textilier

Starkt ledande materialpasta för screentryck på textilier

En fullständig integrering av textil och elektronik har dock inte ännu helt förverkligats, p.g.a. problem med tillverkningsteknik, och detta område har därför ännu inte helt kunnat utvecklas kommersiellt.

Genom att kombinera tryckt elektronik med smarta textilier så finns det en potential att utveckla nya produkter inom detta område. Man måste därmed utveckla nya material och materialkombinationer, vilka kan användas som elektroniska komponenter i textil.

En viktig materialteknisk komponent är elektriskt konduktiva och elastiska material vilka kan beläggas på textila substrat med hjälp av tryckning. Syftet med denna förstudie är att utreda vilka material som nu finns på marknaden, eller vilka är under utveckling, som kunde användas för detta ändamål. Därtill är avsikten att utvärdera möjligheterna att utveckla en textil tillverkningsmetodik, så att dessa textila material kan tillverkas i industriell skala.

Detta projekt kommer ge SME företag nya möjligheter att utveckla produkter och teknologier inom det smarta textila området, samt därmed ge dem möjligheter att öka deras. Detta stöds av den unika kompetens som finns vid Högskolan i Borås och Acreo gällande Smarta textilier och Tryckt elektronik.