SusTexEdu - Nordic and Baltic Educational Roadmap for sustainability in the Textile and Clothing Sector

SusTexEdu - Nordic and Baltic Educational Roadmap for sustainability in the Textile and Clothing Sector

I de projektworkshops som hålls i varje deltagande land nätverkar experter, lärare, studenter och arbetslivsrepresentanter och man diskuterar och analyserar utbildningen. Målet är att få jämförande information, perspektiv och visioner, främst för utbildning inom området textil och kläder, men andra designområden beaktas också.

Länk till SusTexEdu - Nordic and Baltic Educational Roadmap for sustainability in the Textile and Clothing Sector