Textilreaktorer i Vietnam

Textilreaktorer i Vietnam

Projektet är en förstudie som genomförs av Högskolan i Borås på uppdrag av FOV Fabrics AB.

Projektet handlar om fastställande av arbets- och analysmetod, handledning av personal från Saigon University i analysarbete och genomförande, verifiering och säkerställande av analysarbete och arbetsmetod samt verifiering och säkerställande av analysresultat. Förslag på hur kommersialisering av produkter inom ett givet kundsegment tas avslutningsvis fram.