Transformativt och kulturellt möjliggörande lärande i gymnasiets litteraturundervisning

Transformativt och kulturellt möjliggörande lärande i gymnasiets litteraturundervisning

Metodologiskt syftar forskningsprojektet till att konkretisera och utveckla participatory research i gymnasieskolan.