Utvärdering av spasticitet, funktion samt samhällsekonomisk analys av behandling med Elektrodress

Utvärdering av spasticitet, funktion samt samhällsekonomisk analys av behandling med Elektrodress

Projektet består av flera delar där fokus ligger på att genomföra en klinisk forskningsstudie i samarbete med två landsting. Studien omfattar patienter med både CP och stroke vilka ska använda produkten i hemmiljö, och utvärderas av sjukvården.