Leif Sandsjö

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4630

E-post: leif.sandsjo@hb.se

Rumsnummer: E746

Signatur: LESA

Jag arbetar som forskare inom området "Människan i vården" med speciellt intresse för eHälsa, välfärdsteknologi och vårdens digitalisering.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2010 då jag sökte en forskarassistenttjänst inom MedTech West, d.v.s. den samverkansplattform för forskning och utveckling av medicinsk teknik i Västsverige som gemensamt drivs av Västra Götalandsregionen, Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Innan dess utbildade jag mig inom medicinsk teknik vid Chalmers och skrev min doktorsavhandling på Arbetslivsinstitutet om hur bärbar datainsamling av muskelaktivitet (myoelektrisk aktivitet) kan användas för att förstå hur arbetsrelaterad muskelsmärta uppstår och därmed bidra till hur muskelsmärta kan behandlas. Jag har också arbetat med programvaruutveckling inom Televerket och Ericsson Mobile Systems AB.

Mina forskningsintressen är eHälsa, Välfärdsteknologi, vårdens digitalisering, (implementering och utvärdering av) Teknikbaserade interventioner, Teknikanvändning och  brukarmedverkan samt elektromyografi/elektrofysiologi och arbetsrelaterade muskuloskeletala besvär (avhandlingsarbete).

Jag handleder doktorander inom forskarskolan MTD (människa-teknik-design) på Chalmers och deltar i undervisning och handledning på Chalmers masterprogram Biomedical Engineering samt handledning på kandidat och magisternivå på vårdutbildningarna på Högskolan i Borås.

Uppdrag

2016- Samordnare för samverkan, innovation och nyttiggörande (A2) och ledamot i Högskolans innovationsråd

2015- Ledamot (intern) i akademirådet för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

2015- Förtroendevald representant i Högskolans Forsknings- och utbildningsnämnd

2013-2014 Förtroendevald representant i Högskolans Anställningsutskott

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.
  • Siw Eriksson

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Ambulatory Monitoring and Analysis of Surface Electromyographic Signals in Ergonomic Field Studies - Methods and Applications. Chalmers, 2004

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar

Forskargrupper