Välfärdsteknologi och demenssjukdom

Kognitivt stöd

Välfärdsteknologi och demenssjukdom

Målet är att kunskap inom detta område lyfts och att hjälpmedel som kan gagna självständighet och trygghet för målgruppen blir mer lättillgänglig.