Antonios Tsertsidis

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för informationsteknologi

Telefonnummer: 033-435 4216

E-post: antonios.tsertsidis@hb.se

Rumsnummer: L419

Signatur: ANTS

Jag är filosofie doktor i informatik och disputerade från Örebro Universitet i april 2021. Min forskning handlar om äldre personer med demens (eller andra funktionsnedsättningar) och hur dessa personer är delaktiga i förskrivningsprocessen av välfärdstekniska produkter. Jag är också intresserad av hur personer med demens använder välfärdsteknik och dess effekter. Sammanfattningsvis förespråkar jag en aktiv beslutsfattande roll av personer med funktionsnedsättning.

Förutom forskningen, har jag en MSc i informatik med specialisering i IT projekt management och IT i offentlig förvaltning, och en BSc i Computing.

Mer om min forskning finns här:

Ny studie: Dementa missar teknikhjälp på grund av bristfällig information - MedTech Magazine

Demenssjuka missar teknikhjälp på grund av bristfällig information | Demensförbundet (demensforbundet.se)

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Towards a Consumer-Directed Service Delivery of Digital Technologies for Ageing in Place to People with Dementia (2021)