Värdet av transporttidsvariation

Värdet av transporttidsvariation

En huvudstudie genomförs nu under 2019-2020 på uppdrag av Trafikverket. Syftet med huvudstudien är att använda den framtagna modellen för att skatta värden för transporttidsvariation för att sedan använda dessa skattade värden i samhällsekonomiska kalkyler. Det kommer att leda till att godstransporternas tillförlitlighet i en högre grad beaktas, vilket är positivt både sett till effektiviseringen av transporter samt till samhällsnyttan.