Västra Götalandsregionens kliniska basår för nyutbildade sjuksköterskor

Västra Götalandsregionens kliniska basår för nyutbildade sjuksköterskor

Samanställning, presentation och publicering av genomförd forskning.