Anders Sterner

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5994

E-post: anders.sterner@hb.se

Rumsnummer: D734

Signatur: ANST

I februari 2021 disputerade jag med avhandlingen: Att vårda i akuta situationer – Nyutexaminerade sjuksköterskors perspektiv.

Jag är specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård och påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås 2011. Sedan dess har jag undervisat  främst i sjuksköterskeutbildningen men även i specialistutbildningarna. Tidigare har jag arbetet som intensivvårdssjuksköterska inom ambulans och intensivvård.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Att vårda i akuta situationer – Nyutexaminerade sjuksköterskors perspektiv

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Centrumbildningar