Anders Sterner

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5994

Mobilnummer:

E-post: anders.sterner@hb.se

Rumsnummer: E530

Signatur: ANST

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet Människan i vården med fokus på simulering som undervisningsverktyg inom sjuksköterskeutbildningen. I doktorandprojektet kommer problem som nyutexaminerade sjuksköterskor upplever i sin yrkesutövning att kartläggas. Resultatet från kartläggningen ska sedan ligga till grund för utvecklandet av en simuleringsbaserad intervention som utvärderas i två studier.

Jag påbörjade min anställning vid Högskolan i Borås 2011 och har undervisat  främst i sjuksköterskeutbildningen men även i specialistutbildningarna. Tidigare har jag arbetat som intensivvårdssjuksköterska på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.