Videopaper, kroppens betydelse i undervisning

Videopaper, kroppens betydelse i undervisning

Det kan vara en kognitiv utmaning att formulera innehållet både intresseväckande och på en rimlig nivå. Att dessutom röra sig naturligt, ha passande gester, ge ett avslappnat intryck och att medvetet se till så att kroppen stärker det verbala budskapet kan vara krävande. Syftet med denna studie är att få kunskap om hur lärarstudenter reflekterar över och lär sig om kroppsliga uttryck i undervisning med hjälp av videopapers (ett dokument som integrerar videoklipp och reflekterande text).