Vilken betydelse har lärande på olika organisationsnivåer inom hälso- och sjukvården för medarbetares välmående och engagemang?

Vilken betydelse har lärande på olika organisationsnivåer inom hälso- och sjukvården för medarbetares välmående och engagemang?

Det lyfts ofta fram att ständigt förbättringsarbete behövs inom hälso- och sjukvården för att kunna hantera föränderliga krav på innovativa sätt. Många vårdarbetsplatser vill ha stöd i att tillämpa mer hållbara och praktiknära sätt att bedriva ett utvecklingsarbete som integrerar hälso- och arbetsmiljöfrågor. Projektet fokuserar betydelsen av lärande för en hållbar verksamhetsutveckling inom vården.

Länk till Vilken betydelse har lärande på olika organisationsnivåer inom hälso- och sjukvården för medarbetares välmående och engagemang?