AFA Försäkring

AFA Försäkring

En viktig del av AFA:s verksamhet är att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. AFA Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa för 150 miljoner varje år, till nytta för arbetslivet.

Länk till AFA Försäkring