Mobilanvändning vid köp av kök på IKEA

Detaljer om uppsatsen

Sammanfattning av studien

Vi gjorde vår studie för IKEA, där vi undersökte hur millennials använder sin mobil när de köper kök på IKEA. Vidare studerade vi också hur kunderna vill kunna använda sina mobiler och vad IKEA kan göra för att optimera användningen i sina varuhus. Undersökningen gjorde genom att kunder födda mellan 80-00-talet fick göra ett antal uppdrag på IKEA:s köksavdelning under tiden som de hade eye tracking-glasögonen på sig. Efter de hade gjort uppdrag följde vi också upp med en intervju. Det studien resulterade i var att kunderna använder sin mobil till navigera sig i varuhuset, söka information och att ta kort för att spara inspiration och information. Däremot upplever kunderna att de var svårt att hitta den information som de behövde i varuhuset och därmed också svårare att söka vidare på information i mobilen. Därför gjorde vi rekommendationen för IKEA att varuhusens informationslappar måste vara bättre anpassade för kundernas mobilanvändning och deras digitala verktyg måste vara bättre anpassade utifrån det att kunderna använder mobilen när de är i varuhusen.

Nyttan med eye tracking

Den främsta nyttan med eye tracking för oss var att vi kunde observera våra respondenter på ett närmare och mer naturligt sätt än vad vi skulle kunna ha gjort med någon annan metod. Istället för att vi stod bredvid och observerade respondenterna, kunde respondenten istället röra sig fritt i varuhuset och inte bli lika påverkade av att de blev observerade. När observationerna var gjorda fick vi också videofiler på inspelningarna där vi tydligt kunde se hur respondenterna rörde på sig och vad de tittade på.

Tips för den som vill använda eye tracking

Vi skulle säga att det är viktigt med ett bra förarbete när man väljer att använda sig av eye tracking. Att det finns ett tydligt syfte med varför man ska använda sig av tekniken i just den studie som ska göras och att det finns ett tydligt upplägg och plan för hur den ska användas och genomföras. Vi använde den också till en kvalitativ studie men vi skulle nog nu efterhand säga att eye tracking kan vara ännu mer intressant att använda för en kvantitativ studie då man kan få ut mer mätbara värden att använda sig av.

Från vänster till höger: Julia Gustafsson, Anna Atterfors, Emma Randau, och Frida Tordsson.