Miljöer, resurser och labb

Dessa miljöer är även till för utbildning och forskarutbildning för att studenter och doktorander på bästa sätt ska kunna ta till sig praktisk kunskap. Här samverkar vi dessutom med parter utanför högskolan som företag, organisationer och offentlig sektor.

Här finns ett urval av webbsidor för dessa miljöer. Tveka inte att ta kontakt om du vill veta mer. Du hittar kontaktuppgifter för de olika miljöerna på respektive sida, och saknar du någon information kan du kontakta kommunikation@hb.se.