Kliniskt träningscentrum, KTC

Sjuksköterskor med eller utan specialistutbildning möter dagligen patienter med olika behov av vård och omsorg vilket ställer höga krav på klinisk kompetens. På KTC ges färdighets- och scenarioträning i kliniska och kommunikativa förmågor vid vårdprocesser som kräver bedömning, beslut om och genomförande av åtgärder. Träningen gör det möjligt för studenter på grund- och avancerad nivå att omsätta teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter.

KTC innehåller avancerade patientsimulatorer, digitala träningsverktyg, kameror, tv-skärmar, projektorer med mera. Utrustningen används för att simulera verkliga situationer, som omhändertagande av patienter med plötsligt sjukdomsförlopp eller svårt skadade patienter. Med hjälp av kamerateknik kan rättssäkra examinationer genomföras liksom möjlighet till att studenter och lärare gemensamt reflektera utifrån inspelat material i samband med debriefing. 

Målet är att studenten ska känna sig trygg med olika praktiska moment som ingår i sjuksköterskans eller specialistsjuksköterskans arbetsuppgifter. Träningen är en del av verksamhets integrerat lärande.

KTC har lokaler och utrustning som är lämpliga för forskning då simuleringar kan ske i en kontrollerad laboratoriemiljö. Exempel på forskningsområden är patientsäkerhet, bedömningar och behandlingar men också design och utvärdering av klinisk utrustning utan att utsätta patienter för risker. 

KTC bemannas av föreståndare, utbildningstekniker, sjuksköterskor, adjunkter, lektorer och doktorander. De säkerställer kvalitet och kunskapstillväxt i undervisningen samt bedriver utvecklings- och forskningsprojekt.

Kompetensutveckling

Är du arbetsgivare och vill utveckla din personalstyrka?

Läs mer om våra uppdragsutbildningar här

Kontakt

 KTC@hb.se