FoU Välfärd

Syfte

Föreningens syfte och uppgifter är att

  • förbereda en årlig rikstäckande FoU-konferens,
  • stimulera medlemmar att delta i det offentliga samtalet om behov av lokala FoU-resurser,
  • understödja bildandet av nätverk för samarbete och erfarenhetsutbyte,
  • vara talesman för FoU-miljöer när staten eller andra nationella aktörer vill ha en dialog med dessa.

Föreningens webbplats

På webbplatsen finns bland annat nyheter från medlemsenheterna runtom i landet samt kalendarium. FoU-enheterna kan dessutom dela med sig av pågående projekt och andra aktiviteter, vilket ger ökade möjligheter för samverkan. 

Läs mer på FoU Välfärds webbplats.

Vad är FoU?

FoU Välfärd ställde frågan i en enkät till föreningsmedlemmarna och kom fram till att det inte finns någon enhetlig definition. Men flera gemensamma begrepp kom ändå fram: 

Dialog, mötesplats, reflektion – det är tre nyckelord som ofta dyker upp i FoU-enheternas beskrivningar.

Praktiknära och samverkan blir därför andra återkommande begrepp i beskrivningarna. Att stärka integrationen mellan forskning, utvecklingsarbeten och praktik.

Kunskap är ett annat viktigt ord för FoU-enheterna. Att göra kunskap känd och att ta tillvara personalens erfaren­heter.

Läs mer om FoU på FoU Välfärds webbplats.