Annelie Carlén

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 5927

Mobilnummer: 0701-806763

E-post: annelie.carlen@hb.se

Signatur: ALCA