Annelie Carlén

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 5927

E-post: annelie.carlen@hb.se

Signatur: ALCA