Camilla Carlsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4118

E-post: camilla_i.carlsson@hb.se

Rumsnummer: B507

Signatur: CMCA