Camilla Carlsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4118 E-post: camilla_i.carlsson@hb.se Rumsnummer: B507 Signatur: CMCA