Josefin Lindell-Sjögren

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4312 E-post: josefin.lindell-sjogren@hb.se Rumsnummer: B510 Signatur: JOLI