Marte Pettersson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning

Telefonnummer: 033-435 4360

Mobilnummer:

E-post: marte.pettersson@hb.se

Rumsnummer: A409

Signatur: MRPE