Marte Pettersson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4360

Mobilnummer: 0735-982136

E-post: marte.pettersson@hb.se

Rumsnummer: A409

Signatur: MRPE