Micael Thid

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för arbetsliv och välfärd

Telefonnummer: 033-435 4837 E-post: micael.thid@hb.se Rumsnummer: D658 Signatur: MTH