Niclas Packendorff

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer:

Mobilnummer:

E-post: niclas.packendorff@hb.se

Signatur: NIPA