Ambulans

PreHospen

PreHospen

Forskargruppen är nära knuten till PreHospen - Centrum för prehospital forskning. 
Webbsidan för centrumbildningen PreHospen

Viktiga fokusområden för forskargruppen är bedömning, patientsäkerhet, vårdande och ambulanspersonalens arbetsmiljö. Vår målsättning är ökad kunskapstillväxt och kunskapsdelning inom prehospital vård för att förbättra vården av sjuka, skadade och lidande människor.

Under forskargruppsmötena diskuteras nya projekt, vilka forskare som ska delta i respektive projekt och externa ansökningar om forskningsmedel. Vidare finns en referee-funktion där manuskript och forskningsansökningar genomgår granskning.

 

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Externa projektdeltagare

Nätverk