Petter Johansson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4361

E-post: petter.johansson@hb.se

Rumsnummer: B505

Signatur: PEJO