Tobias Ruhtenberg

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 5951

Mobilnummer: 0765-176305

E-post: tobias.ruhtenberg@hb.se

Rumsnummer: B511

Signatur: TRU