Tobias Ruhtenberg

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 5951 E-post: tobias.ruhtenberg@hb.se Rumsnummer: B511 Signatur: TRU