Högskolans ledning

Högskolans ledning

Du som vill komma i kontakt med högskolans ledning hör av dig till stabschef Katarina Ek.

Telefonnummer: 033-435 41 33
E-post: katarina.ek@hb.se

Högskolans ledning är rektor Mats Tinnsten, prorektor Kim Bolton samt förvaltningschef Anna Cregård. I högskolans lednings- och kvalitetsråd finns också akademicheferna: Tobias Richards, Katarina Karlsson, Åsa Söderlind (tf) och Stina Sundling.

Högskolans styrelse samt högskolans lednings- och kvalitetsråd

Du som vill komma i kontakt med högskolans styrelse samt högskolans lednings- och kvalitetsråd, kontakta handläggare Ulrika Bernlo. 

Telefonnummer: 033-435 43 23
E-post: ulrika.bernlo@hb.se