Kontakt- och organisationsuppgifter

Adress- och kontaktuppgifter
Organisationsuppgifter

Adress- och kontaktuppgifter

Tänk på att skriftlig kommunikation med högskolan – e-post, sms, vanlig post eller fax – blir allmän handling och kan komma att diarieföras. Enligt offentlighetsprincipen kan allmänna handlingar komma att lämnas ut efter begäran.

Telefon och e-post

Telefonnummer: 033-435 40 00 (vxl)
E-post: registrator@hb.se

Besöksadress

Högskolan i Borås: Allégatan 1, Borås
Textilhögskolan: Skaraborgsvägen 3, Borås

Postadress

Högskolan i Borås
501 90 Borås 

Leveransadress

Till Högskolan i Borås: Järnvägsgatan 10, 503 32 Borås

Till Textilhögskolan: Skaraborgsvägen 3D, 506 30 Borås

Faktureringsadress

Högskolan i Borås
501 90 Borås

PEPPOL-id: 0007:2021003138

Organisationsuppgifter

Organisationsnummer

202100-3138 

Momsredovisningsnummer/VAT nr

SE202100313801

Kontroll av momsredovisningsnummer

Här kan du göra kontroll av momsredovisningsnummer

Bank

Danske Bank
Box 7523
SE-103 92 STOCKHOLM 

IBAN-nummer

SE9012000000012810103232 

SWIFT-kod

DABASESX 

Bankgiro

755-5147 

Registreringsdatum (som myndighet)

1977-07-01 

Registreringsplats

Borås 

SNI-kod

85420 Universitets- eller högskoleutbildning 

CFAR-nummer (arbetsställenummer)

1906-5044

D-U-N-S®-nummer

35-058-2334

Firmatecknare

Med firmateckningsrätt avses rätten att sluta avtal och att i övrigt göra bindande utfästelser för högskolans räkning. Rektor är alltid behörig firmatecknare för högskolan. Rätten att teckna firma följer dock i övrigt gällande beslutsordning inom högskolan om inget annat anges. Det innebär att om man har attesträtt upp till ett visst belopp har man också rätt att teckna firma upp till detta belopp.