Lokalbokning studentkåren 

  • Kontakta campusservice@hb.se om du har frågor eller önskar boka en tid för genomgång inför större evenemang, så som mässor och konferenser.


När du bokar matsal eller pentry för sittning gäller följande:

  • Möblerna i lokalen får inte flyttas.
  • Justering av belysning är inte tillåtet.
  • Du måste ställa i ordning lokalen och plocka undan efter dig.
  • Om du bokat matsal måste maten beställas från restaurang Balder minst en vecka före utsatt datum.
  • Om du bokat ett pentry är det viktigt att du informerar i god tid om eventet. Det gör du genom att sätta upp en lapp i den svarta ramen utanför lokalen, där du hänvisar till alternativt studentpentry, till exempel Ljusgården.


Alkohol- och drogpolicy:

  • Vid förhyrningar för tillställningar i studentkårens, studentföreningars eller privat regi får servering av alkohol förekomma. Måttfullhet bör råda och alkoholfria alternativ ska alltid finnas. Observera att Högskolan i Borås inte har något alkoholtillstånd. Förhyrande part ansvarar för eventuell ansökan av alkoholtillstånd.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Typ av lokal *
Jag önskar boka matsal för sittning (vid matsalsbokning måste du/ni beställa mat från restaurang Balder)
Jag önskar boka pentry för sittning (här kan du ta med egen mat)

Hantering av personuppgifter

De uppgifter som lämnas kommer att behandlas av den personal vid högskolan som sköter uthyrningen av lokaler. Syftet är att kunna kontakat honom eller henne  vid frågor som rör er bokning. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES och raderas efter att hyrestillfället varit. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen som sker med stöd av artikel 6.1 (e) i dataskyddsförordningen.

Det är du som fyller i uppgifterna som anvarar för att meddela kontaktpersonen om behandling enligt ovan.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar personuppgifter på hb.se/dataskydd.