Kommentarsregler i sociala medier

För att samtalet ska utgå från samma premisser har vi kommentarsregler som alla måste följa, de gäller så väl i egna inlägg på vår sida, som i svar på högskolans inlägg och som kommentar på annonser:

Högskolan i Borås är en statlig myndighet och arbetar utifrån den statliga värdegrunden som präglas av bland annat demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt och service.

Därför tillåter vi inte kommentarer som är:

  • Diskriminerande som t.ex.rasism, hat mot minoriteter, hot, nedsättande epitet, personangrepp etc.

Vi modererar också kommentarer som:

  • Inte håller god ton
  • Är off topic
  • Innehåller bilder som kan anses olämpliga eller stötande

Ovanstående kommentarer kommer vi att radera. Alla raderade kommentarer fotas och diarieförs. Vi meddelar alltid i kommentarstråden att vi har modererat den.

Vi tar också bort kommentarer som är:

  • Spam

Personer som bryter mot våra communityregler kan även komma att blockeras.