Deltagare sökes till intervjustudie

Intervjustudien handlar om hur livet är för dig som är över 65 år och lever med hiv. Projektet genomförs av Högskolan i Borås på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Frågorna handlar om dina erfarenheter, känslor, behov, din hälsa och dina erfarenheter av vård och äldreomsorg. Kunskapen som intervjuerna ger är värdefull när nya insatser för äldre personer som lever med hiv ska tas fram.

Personer som lever med hiv i Sverige och som är över 65 år är välkomna att delta i studien. Intervjuerna kan ske på plats eller digitalt och kommer att spelas in. Intervjuerna kan vara på svenska eller engelska eller göras med hjälp av tolk. Dina svar kan inte kopplas till dig och det tar cirka 30-60 minuter att delta i intervjun.

Vill du delta i studien eller veta mer? Kontakta:

Ewa Carlsson Lalloo, universitetsadjunkt och huvudansvarig forskare
Telefonnummer: 033-435 4789
Mobilnummer: 0790-662645
E-post: ewa.carlsson_lalloo@hb.se

Annelie Sundler, professor
Telefonnummer: 033-435 4744
Mobilnummer: 0679-0983546
E-post: annelie.sundler@hb.se

Läs mer om projektet

Läs om projektet Att trygga ett gott liv för personer som lever med hiv och som är äldre

Information till deltagare i studien

Information om behandling av personuppgifter