HIV symbol

Att trygga ett gott liv för personer som lever med hiv och som är äldre

Att trygga ett gott liv för personer som lever med hiv och som är äldre

Projektet syftar till att undersöka upplevelser av att leva och åldras med hiv. Erfarenheter av vård och omsorg för äldre personer som lever med hiv i Sverige kommer att studeras, för att öka kunskaper om behov och utmaningar för att trygga ett gott liv för äldre personer som lever med hiv. Inom projektet kommer två studier att genomföras under år 2022, dels en kartläggande litteraturöversikt och dels en kvalitativ intervjustudie.

Delta i intervjustudie

Vill du delta i en intervjustudie om hur det är att leva med hiv och vara äldre?

Läs mer om studien