Digital examination – med eftertanke

Vilka erfarenheter fick ni med er i detta omställningsarbete?

– Den första reflektionen man behöver göra som kursansvarig, är att fundera över, utifrån kunskapsmålen i kursen, om man kan säkra att studenterna via en digital examination kan visa att de når kunskapsmålen. Tyvärr går det inte att utesluta fusk lika enkelt som vid en ordinarie salstentamen. Men där behöver du som kursansvarig göra allt du kan för att säkerställa en bra examinationsform, säger Emma Almingefeldt.Emma Almingefeldt

I det här fallet var det en tentamen i främmande språk för internationella studenter. Många av studenterna hade redan tvingats lämna Sverige på grund av Covid-19 och satt nu i sina respektive hemländer vid examinationstillfället. Konsekvenserna för studenterna om examinationen inte hade genomförts hade blivit stora för individerna. Examinationen behövde genomföras för att en del av dem skulle få sina Erasmusstipendier trots att de inte hade fysisk möjlighet att vara kvar i Borås.

Hur såg upplägget ut?

– Examinationen är uppdelad i fyra delar, en muntlig och tre skriftliga. Tentamen gjordes i PingPong med särskilda tider när de olika delarna var öppna. Studenterna var uppkopplade på Zoom och indelade i breakout rooms, en i varje rum för att vi skulle kunna övervaka vad de gjorde på skärmen. Mikrofonen var tvungen att vara på och studenterna fick inte använda headset. Studenterna hade även sina webbkameror påslagna. Det var för att säkra att de inte kommunicerade med någon annan, berättar Emma Almingefeldt. 

Hur många lärare var ni?

– Vi var fyra lärare på 40 studenter, det var lagom för att hålla en bra kvalitet på examinationen. Vi besökte breakout rooms och ställde kontrollfrågor kontinuerligt under tentamens gång. I vanliga fall rättas tentamen anonymt. Eftersom examinationsformen hade ett inslag av muntlig tentamen kunde inte de skriftliga delarna göras anonymt, utan vi behövde kunna matcha de svar vi fick vid besök i breakoutrooms med det studenterna skrivit.

Vilka tips vill ni skicka med till era kollegor?

 

  • Hög lärarnärvaro i breakout rooms.
  • Dela upp tentan i delar. På så sätt kan man tillåta pauser för toalettbesök mellan de olika delmomenten.
  • Ha ett nödnummer tillgängligt för studenterna att ringa under tentamenstillfället
  • Håll en provtenta dagen innan för att erbjuda studenterna att testa tekniken, så att allt flyter på vid examinationen.
  • IT-stöd behöver finnas tillgänglig på telefon samt i ett support-zoom-rum dit man kan skicka studenterna som det strular för tekniskt.

Text: Kristina Stålberg
Porträtt: Suss Wilén