Inblicksfrågan: Om att ta bort papperskorgarna på kontoren

Papperskorg

Frågan lyder:

”Vad hände med projektet att ta bort papperskorgar från kontoren? Är det inte bara att ta bort dem och låta anställda använda den gemensamma källsorteringen som finns i varje pentry?”

Nils Lindh, handläggare för hållbar utveckling, svarar:

– Projektet har varit på paus en tid men återupptas nu. Papperskorgar på kontoren kommer att tas bort med start under våren 2020. Det innebär att du som medarbetare framöver tar med ditt avfall från kontoret till ett sorteringskärl i närheten av ditt kontor. Antal och placering av sorteringsstationer och sorteringskärl kommer att ses över för att säkerställa att de finns rimligt nära kontoren och utmed de vägar medarbetare naturligt rör sig. I alla pentryn finns redan möjligheten att sortera avfallet och även i flera korridorer. När det gäller kontoren kommer det finnas mindre kärl för sortering i varje korridor, förutom i den korridor där det finns ett pentry.

Vad innebär rimligt avstånd?

– Det är lite svårt att svara på, men viktigt är att det inte ska upplevas som svårt i sig att göra sig av med sitt skräp och det går att slänga/sortera det utmed vägarna där man ändå naturligt rör sig. Full sortering måste vara på platser där det finns plats för sådan station, ibland är det därför bara organiskt och brännbart, de svarta behållarna som finns på många håll i Balder.

"Hur går det med borttagandet av papperskorgar i lärosalar?"

Cecilia Hallgren, fastighetsadministratör, svarar:

– Det kan vara så illa att papperskorgar har kommit tillbaks i vissa lärosalar, vi får titta på det. Finns det en miljöstation i korridoren ska inte en papperskorg behövas i salen. 

Förändringen kommer att inledas i Balder, därefter i Sandgärdet, högskolans lokaler i Textile Fashion Center och polisutbildningens lokaler. Även i lektionssalar och mötesrum kommer papperskorgarna att tas bort successivt och studenterna kommer då att hänvisas till sorteringsmöjligheter i närheten.

Inför borttagningen har de fackliga organisationerna informerats. Berörda akademier, sektioner och avdelningar kommer också att informeras om när papperskorgarna kommer att tas bort.