Utmaningen att ställa om till digitala föreläsningar

Kursen "Att handleda doktorander" bedrivs normalt på campus med totalt sex heldagar. De 15 studenterna på vårterminens kurs kommer från tre olika lärosäten: Borås, Skövde och Halmstad. Kursdeltagarna är forskare, en del av dem juniora, en del etablerade sedan många år. De representerar en bred ämnesspridning från medicin, biologi, fysik, it, pedagogik, humaniora, biblioteksvetenskap och vårdvetenskap. Ofta är det personer med väldigt mycket att göra och det kräver noggrann planering för att få dem att delta. Efter genomgången kurs har de kompetens att handleda doktorander. De som undervisar i kursen är i allmänhet seniora forskare och professorer. Många av dessa är inte vana att arbeta på distans med undervisning och inte vi heller, berättar Petra Angervall och Kathleen Mahon.

– Det här var grundförutsättningarna när vi närmade oss 26-27 mars med två heldagar inplanerade i kursen, säger Petra Angervall. Totalt skulle tre föreläsare genomföra sina moment på distans, utan att ha större erfarenheter av det.

Momenten krävde också att både deltagarna och de undervisande forskarna skulle kunna utbyta erfarenheter enskilt och i grupp. I slutet av dag 2 skulle ett examinerande seminarium genomföras.

När omställningen till distansundervisning var ett faktum ville en av föreläsarna, en docent vid ett annat större lärosäte, absolut resa till Borås och genomföra sin föreläsning på plats. Alternativt ställa in föreläsningen.

– Här fick vi förhandla och övertyga föreläsaren om att vi med stöd och teknisk support skulle kunna hjälpa hen att genomföra föreläsningen på distans, säger Kathleen Mahon.

För att kunna ge den utlovade supporten gick Kathleen och Petra en snabbkurs i zoom för att hantera nya funktioner och få lite nya tips. Inför föreläsningen gjordes en generalrepetition och de fanns tillhands i förberedelserna med allt från planering av struktur och pauser till gruppindelning.

Hur gick det då?

– Föreläsningen gick utmärkt. Allt löpte på bra, den tekniska hjälpen som vi kunde bistå med gjorde föreläsaren både trygg och glad. Deltagande studenter blev så imponerade av upplägget så själva utvärderingen efter de två dagarna mer kom att handla om hur vi löst det tekniska, med breakoutrooms, chattfrågor etc., istället för själva innehållet, säger Petra Angervall.

– Den stora insikten efter planeringen av kursdagarna är att saker måste få lite tid att sjunka in. Nu kan nog till och med den här föreläsaren tänka sig att föreläsa via zoom igen. Löser sig oron med eventuella tekniska problem löser sig också mycket annat, avslutar Kathleen Mahon.