Deras uppsats kopplar ihop hållbar utveckling med sjuksköterskerollen

Uppsatsen handlar om hur vardagen och livet förändras för två mammor som lever med svårt sjuka och omsorgskrävande barn. Under arbetets gång växte det fram en självklarhet att hållbar utveckling skulle inbegripa den sociala dimensionen genom att på olika sätt stötta dessa mammor i syfte att minska deras lidande.

– Mammorna måste orka att ta hand om sina barn, men de måste även ta hand om sig själva trots stress, sömnbrist och ständig oro. Om människor inte har en tillräckligt god hälsa kostar detta pengar för samhället, resurser för sjukvården och det blir svårt för dessa människor att bidra till samhällets utveckling, berättar de.

Vad betyder hållbar utveckling i relation till utbildningen?

– Hållbar utveckling har funnits med under hela utbildningen och till slut blev det naturligt att tänka så. Vi har lärt oss om hur vi som sjuksköterskor kan koppla hållbar utveckling till de tre dimensionerna, det vill säga den ekologiska, ekonomiska och den sociala dimensionen, vilka sammanstrålar under mål 3 i Agenda 2030. Att som sjuksköterska följa upp en behandling och utvärdera är ett bra tänk och hållbart för både patienten och vården på långt sikt.

Vad betyder stipendiet för er?

– Att vi har tilldelats ett stipendium för det vi har åstadkommit var både överraskande, roligt och oerhört hedrande. Att allt arbete och slit vi har lagt ner på studierna faktiskt betyder något, visar att det är värt att kämpa.

Vad har ni för tips till de studenter som ska göra sina examensarbeten i relation till hållbar utveckling?

– Tänk i de tre dimensionerna och försöka hitta kopplingar till vården. Det kan till exempel handla om läkemedelsutsläpp, besparingar av material, ett gott ledarskap som minskar stress för vårdpersonal eller att minska antibiotikaanvändning. Ha hela tiden med konsekvenstänket, vad kan jag som sjuksköterska göra för att få bästa möjliga långsiktiga resultat för patienten, personalen, miljön etc.

Läs mer

Läs uppsatsen ”Jag skulle behöva sova med slemsugen under kudden för att kunna slappna av. En narrativ analys om att vara mamma till ett barn med Spinal Muskelatrofi Typ 1.”

Motivering till stipendiet:

 ”Studenterna har på ett föredömligt sätt lyft mammors röster då det gäller att vårda svårt sjuka barn i hemmet. Med stöd i Agenda 2030 väver de samman social och ekonomisk hållbar utveckling till huvudämnet vårdvetenskap. Särskilt lyfts mål 3 utifrån vikten av att främja och bibehålla hälsa för en god samhällsutveckling. Dessutom finns ekonomiska värden i att på olika sätt stötta och värna om mammornas hälsa för en långsiktig hållbar utveckling.”

Läs mer om Sjuksköterskeutbildning, 180 hp