Så här hanterar högskolan corona just nu

Huvudregeln innebär att högskolans personal strävar efter att minimera antalet campusförlagda moment i utbildningarna. När högskolan anser att det är nödvändigt ger vi fortfarande salstentamen för att bibehålla rättssäkerheten. Vi har kontinuerlig kontakt med andra lärosäten och det är så här majoriteten av oss arbetar under pandemin.

– Det är lika viktigt i alla våra utbildningar att vi säkerställer att studenten har de kunskaper som behövs för att kunna utföra sitt arbete efter examen. Vissa kunskaper kräver en salstentamen som examinationsform. Dock har vi under det här året blivit bättre och bättre på att använda digitala verktyg och lägga om examinationsformerna till att bli distansbaserade, och samtidigt behålla rättssäkerheten, säger Mats Tinnsten, rektor.

Vid salstentamen är reglerna tydliga för hur de ska genomföras på ett smittsäkert sätt. Detta har fungerat då det inte utbrutit någon smitta som kan kopplas till ett salstentamenstillfälle. Men det har orsakat oro hos en del studenter.

– Vi förstår att en del blir oroliga. Reglerna kräver att var och en tar sitt personliga ansvar även om vi har personal som hjälper dem att göra detta. Man får till exempel inte komma på salstentamen med förkylningssymptom och alla måste hålla avstånd till varandra, förtydligar han.

Detsamma gäller vissa laborationer, färdighetsträningsmoment i sjuksköterske- och polisutbildningen som till exempel hjärt-lungräddning, samt VFU. Dessa går inte att genomföra på distans.

– Alla dessa moment genomförs med väldigt noggranna försiktighetsåtgärder som vi tagit fram tillsammans med Smittskydd Västra Götaland. Dessutom har vi tät dialog med de huvudmän, som skolor och sjukhus, där våra lärar- och sjuksköterskestudenter ska genomföra sin VFU. Bedömer huvudmännen att det inte går att genomföra den så styr vi om studenterna till andra ställen så långt det går.

– Att ställa in VFU för stora grupper ställer till det något oerhört och kan riskera att förlänga studietiden. VFU går heller inte att ersätta med andra moment – här ska studenten praktisera sina teoretiska kunskaper på en skola eller till exempel en vårdavdelning.

Högskolan har en projektgrupp som arbetar med olika delar av verksamheten som påverkas av coronapandemin. Det handlar om allt från information i högskolans lokaler till hur riktlinjerna från regeringen och Folkhälsomyndigheten ska tolkas och implementeras i högskolans verksamhet.

– Vi har verkligen ökat vår kompetens under det här året. Vi har dessutom arbetat tillsammans och hjälpts åt väldigt mycket. Det finns mycket vi kan ta med oss även när pandemin är över. En sak jag har lärt mig och som jag tycker vi ska ta med oss framåt är att vi inte behöver resa för att medverka i ett möte eller hålla ett föredrag utan vi kan skona vår planet genom att ge oss ut i världen, och ta emot besök, digitalt, säger han.

Läs mer på högskolans coronasidor på webben.