Nya visionen är klar

Högskolan i Borås

Den nya visionen beslutades av högskolans styrelse vid deras sammanträde 18 februari. Visionen ersatte då omedelbart den gamla visionen och även högskolans mission upphörde då att gälla*.

– Den nya visionen stämmer verkligen med högskolans strävan. Vi brinner för hållbarhet, vi arbetar tillsammans inom högskolan och med det omgivande samhället och vi är profilerade, säger Mats Tinnsten, rektor.

Han förklarar att visionen visar att ansvarstagande ska vara en självklarhet för högskolans medarbetare – i utbildning, i forskning, på campus och i samarbetet med det omgivande samhället. Den visar också att Högskolan i Borås är framträdande och sätter sin särskilda prägel på allt.

Det som händer närmast är att styrelsen ska fatta beslut om ny utbildnings- och forskningsstrategi som tas fram utifrån visionen. Utifrån dem kommer det sedan att formas handlingsplaner med konkreta mål och utvecklingsprojekt utöver den ordinarie verksamheten. Dessa handlingsplaner kommer rektor att besluta om.

– Profileringsarbetet och förslag till punkter i handlingsplaner kan tas fram redan i dag, säger Mats Tinnsten.

Den nya visionen har föregåtts av att en projektgrupp har tagit fram underlag utifrån organisationens synpunkter. Dels genom workshoppar på olika sektioner och avdelningar samt i styrelsen, dels genom en digital enkät och dessutom har ett stormöte hållits.

* Tidigare vision: Det tredje universitetet i Västsverige. Tidigare mission: Vetenskap för profession.

Text: Anna Kjellsson

Foto: Suss Wilén