Samtal om litteratur markerar starten på nytt magisterprogram

Foto av böcker

Hallå där Linnéa Lindsköld! Går det verkligen att avgöra om en bok är bra eller dålig? 

– Ja, vi gör alltid en värdering när vi möter konst och kultur. Det kan vara allt från att konstatera att ”det här är ingenting för mig” till att göra en djuplodande analys av ett litterärt verk. Våra värderingar påverkas av det sammanhang och den tid vi befinner oss i. En bok som du tycker är bra i dag, kan du tycka är dålig om tio år. Min egen forskning handlar om just detta, nämligen hur konst och kultur värderas i olika perioder och hur det påverkar och påverkas av politiska åtgärder på kulturområdet.

Vilken betydelse har litteraturkritik och litteraturvärdering?

– Professionella läsare som bibliotekarier, kritiker, författare, lärare och andra som arbetar med litterära texter kan hjälpa till med att sätta in texter i ett större sammanhang och på så sätt göra dem tillgängliga för flera läsare. Och eftersom vi ändå bedömer litterär kvalitet, dels som privatpersoner, dels vid fördelning av ekonomiskt stöd och litterära priser samt i litteraturkritik och i litteratursamtal på biblioteket så vore det naivt att inte lyfta fram och diskutera hur bedömningar görs.

Vad tycker du kännetecknar god litteratur?

– I olika tider har det funnits olika kriterier för vad som kännetecknar god litteratur, men originalitet har i alla fall varit ett nyckelord för att beskriva litterär kvalitet, åtminstone sedan 1800-talet. Jag tycker att det är intressant att undersöka hur det kommer sig att vi värderar litteratur på ett visst sätt under en viss period. Det hoppas jag att vi kommer att kunna diskutera vid panelsamtalet.

Läs mer

Panelsamtalet äger rum 23 januari 2020 kl. 15:00–17:00 på Högskolan i Borås i sal D511. Det ingår i undervisningen på Bibliotekshögskolans nya magisterprogram i litteraturpedagogik. I panelen sitter Linnéa Lindsköld, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, och Björn Kohlström, litteraturkritiker och gymnasielärare i Jönköping. Båda är jurymedlemmar i Borås Tidnings Debutantpris. Julia Pennlert, programansvarig vid magisterprogrammet i litteraturpedagogik, agerar samtalsledare.

Läs mer om Magisterprogram i litteraturpedagogik
Läs mer om Linnéa Lindskölds forskning
Läs mer om Borås Tidnings Debutantpris (extern länk)

Text: Linda Rydh