Senaste nytt kring lärplattform

PING PONG är det system som påverkar allra flest på högskolan, både anställda och studenter, och avtalet förlängs numer ett år i taget.

Projekt för kravspecifikation
I projektet för kravspecifikation ingick representanter från IT, A1, A2, A3, studentkåren, US, OFR samt skyddsombud. Till detta kom även referensgrupper. För att ta del av kravspecifikationen se dnr 102-19.

– En modern lärplattform behöver hålla hög teknisk nivå, ha ett användarvänligt gränssnitt och klara integrationer med andra relevanta system samt inte minst stödja det pedagogiska arbetet. PING PONG är idag ett gammalt system som inte längre utvecklas i takt med våra behov, säger Hanna Markusson.

Under våren 2019 genomfördes ett projekt gällande kravspecifikation för ny lärplattform som resulterade i rekommendationen att byta system till Canvas.

– Canvas är en användarvänlig lärplattform ur både student- och lärarperspektiv. Tack vare integration med exempelvis Ladok underlättas kurs- och tillfälleshantering. Canvas ger också ett gott stöd för bland annat blended learning (reds. anm. en blandning av lärmiljöer). 

– En risk- och konsekvensanalys kring bytet har genomförts och även presenterats för fackliga parter. En fortsatt dialog pågår och vi ska även samråda kring frågan med studentkåren. Därefter väntas rektor fatta beslut om införande, projektledning och tidsplan. Högskolans ekonomiska läge, i kombination med flera andra systemförändringar, gör dock att startskottet för införande och implementering inte kommer att äga rum inom pågående läsår, avslutar Hanna Markusson.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Mostphotos