Studentrekrytering pågår

En hel rad med insatser planeras under våren. Dels gemensam högskoleövergripande marknadsföring och kampanjer i sociala medier. Till detta kompletterar vi studentrekryteringsmaterialet på webben med studentintervjuer och intervjuer med lärare. Allt för att skapa ett intresse för att studera just här i Borås och på de utbildningar som vi erbjuder. Tanken är att alla program ska ha ett basutbud av rekryteringsmaterial. Men vi tittar också på extra insatser för vissa program och kurser inom A3 som har stort behov av att öka antalet studenter.
På Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning planerar vi till exempel för utskick till rektorer för att via dem nå de som är pedagogiskt verksamma redan idag men saknar en akademisk utbildning. På Sektionen för informationsteknologi spånar vi på olika insatser för att rekrytera studenter till magisterprogram i informatik - Datadriven IT Management. På Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap kommer den nya bibliotekarieutbildningen att lyftas, men även insatser för att öka antalet campusstudenter på webbredaktörsprogrammet.

En högskoleövergripande kampanj under #vadhänderutanoss kommer att genomföras under våren. Där lyfter vi våra samhällsviktiga yrken som lärare, sjuksköterska, polis och ingenjör. Här vill vi med lite nya grepp få upp intresset för de här utbildningarna.

Nu drar även våra skolbesök igång, där studentambassadörer åker ut till gymnasieskolor och berättar om hela högskolans utbud av utbildningar. Finns det någon gymnasieskola som du vet är viktigt för rekrytering av studenter till akademin, kontakta akademikommunikatör Kristina Stålberg och tipsa.

Nytt arbetssätt

Under perioden januari-april testar vi ett nytt arbetssätt kring studentrekrytering. Vi är ett team om 3-4 personer (kommunikatör/webb/film) som jobbar tillsammans med akademikommunikatören på plats hos akademierna (A1 vecka 5, A2, vecka 6, A3 vecka 7 osv.). Om du ser oss på plats, så kom gärna och ställ frågor om studentrekrytering!

Kontakta biträdande kommunikationschef Jennifer Tydén om du vill få information om studentrekryteringsarbetet via e-post.

För mer information om studentrekrytering

Kristina Stålberg
Jennifer Tydén

Text: Kristina Stålberg
Foto: Anna Sigge