Förenklad antagningsordning beslutad

Varje högskola ska enligt högskoleförordningen ha en antagningsordning. Den är högskolans styrdokument gällande antagningsprocessen för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå. De förändringar som nu har gjorts kommer att gälla för utbildning som startar höstterminen 2021.

Vi ställde några frågor kring revideringen till Emilie Jamot och Lisa Petersson, studieadministrativa handläggare på Antagningen.

Vad innebär de ändringar ni har gjort?

– Vi har kortat ner antagningsordningen och förenklat läsningen genom att ta bort detaljer som regleras i andra förordningstexter. Vi har städat bort upprepningar, citat och daterad information. Målet med omarbetningen har varit att göra innehållet mindre känsligt för förändringar. Vi har nu en antagningsordning som bättre stödjer högskolans verksamhet snarare än bromsar den.

Vad har flyttats till annan beslutsinstans?

– Hela avsnittet om urval och platsfördelning har lyfts ur och flyttats till rektorsbeslut.

Hur påverkar detta mig som anställd?

– Detta möjliggör för sektionerna att kunna arbeta mer flexibelt med urval för att hitta rätt studentgrupper. Högskolan använder i dag möjligheten till alternativt urval i väldigt liten utsträckning. Det finns stor möjlighet att påverka studentgruppen som antas. Vi på antagningsfunktionen ser fram emot många frågor från sektionerna för att diskutera de möjligheter som finns. Kontakta oss i god tid om du är intresserad av att ändra urvalet till din utbildning.

Påverkas de som söker utbildning på något sätt?

– Ja, om urval förändras påverkar det givetvis studenterna men det är förändringar som kommuniceras i anmälningsmaterialet precis som det görs i dag.

Läs mer

Här kan du läsa den nya antagningsordningen (dnr 990-19).

Kontaktuppgifter till Antagningen