De bjuder in till workshop för att dela erfarenheter

Hur kom ni fram till att ni skulle ha en workshop?

­– Vi hade sedan några månader tillbaka planerat in den här workshopen. Idén till workshopen föddes när jag och min kollega Jeanette, insåg att vi ofta landar i diskussioner kring pedagogik, både goda exempel och erfarenheter, men också utmaningar och problem. Vi insåg att vi gärna vill ta del av alla "pedagogical goodies" som våra kollegor besitter. Vi kan inte sitta och ruva på våra erfarenheter, vi måste dela med oss för att inspirera, lära och utveckla vår pedagogik!

Vad är målet med workshopen?

– Från början var den främst tänkt för erfarenhetsutbyte och utmaningar vid campusundervisning. Men med anledning av Covid-19 är det mer relevant att diskutera digitala pedagogiska erfarenheter och utmaningar i en digital omställning med distansundervisning. Vårterminen är i sitt slutskede, så många problem har redan hanterats och det som återstår är utmaningarna med digitala tentamen.  Vad är erfarenheterna så här långt? Vad har fungerat bra och vad har varit de största utmaningarna? Förlänger högskolan ”nivå gul” till hösten behöver vi vara förberedda och lära oss av varandras erfarenheter. Även om vi återgår till det "normala" till hösten tror jag att vi alla har utmanats till att utvärdera våra egna kurser och pedagogik. Så det har förhoppningsvis lett till positiv pedagogisk utveckling som vi även har användning av vid traditionell campusundervisning.

– Det är lätt att fokusera på utmaningar och problem som innebär att på kort sikt lägga om sin pedagogik. Vi vill försöka fånga det positiva av denna framtvingade förändring, genom att utvärdera vår egen pedagogik, vad kan vi ta med oss in i framtiden?

– Workshopens huvudsyfte är att inspirera, lära och utveckla vår pedagogik genom att diskutera och dela med oss av våra erfarenheter kollegor emellan.

Vad kommer workshopen att innehålla?

– Den består av två huvudsakliga delområden: 1) Digitala verktyg: inventering av vilka digitala verktyg vi använder, hur de har fungerat samt önskemål om vilka verktyg vi skulle vilja ha för att möjliggöra och underlätta fortsatt digital undervisning. 2) Digital pedagogik: erfarenheter, hantering av progression, synkront eller inte? Kan man blanda? Studentgruppers heterogenitet, inlärningsstilar, motivation till studier under rådande pandemi, etc.

Hur tycker du att det fungerar att arbeta hemifrån och vilka digitala verktyg använder du?

– Jag har sedan tidigare stor erfarenhet av distansundervisning med digitala verktyg från mina tidigare arbetsplatser (Linnéuniversitetet och Uppsala universitet). Utmaningen i samband med högskolans ”nivå gul” har främst varit den snabba omställningen till digitalt. Det har varit en extraordinär situation för alla inblandade och jag tycker att vi lärare har hanterat situationen väldigt bra och studenterna visar stor förståelse för omställningen. Fortsätter vi med ”nivå gul” till höstterminen tror jag att studenterna kommer att ställa högre krav. Därför är denna workshop högst aktuell för oss för att förbereda oss inför framtiden.

Text: Annie Klasén
Bild: Högskolan