Gul nivå förlängs

Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Högskolan hade sedan tidigare ett beslut om gul nivå fram till och med vårterminens slut, men nu förlängs alltså detta.

­– För att ge verksamheten planeringsförutsättningar i god tid inför höstterminens start väljer vi att förlänga nivå gul fram till och med 8 november. Om förutsättningarna för detta beslut ändras till exempel genom att regeringen uppdaterar sina rekommendationer kommer vi naturligtvis att fatta nya beslut före 8 november, säger Mats Tinnsten.

– Vi förstår att detta innebär en extra arbetsbelastning för vår personal men jag anser ändå att det är nödvändigt att fatta detta beslut för att planera för ett fortsatt corona-läge.

Läs mer

Högskolans webbplats med information om coronaviruset

Text: Johanna Avadahl