Högskolan åter bäst på jämställdhet

– Detta är mycket viktigt och det är roligt att arbetet går åt rätt håll, men vi har mycket kvar att göra, framför allt inom området yrkesgrupper och lönestrukturer. Detta är också ett av våra fokus i arbetet med jämställdhetsintegrering, kommenterar prorektor Kim Bolton.

Linda Borglund, högskolans jämställdhetssamordnare, instämmer:

– Detta är ett kvitto på att arbetet går åt rätt håll. Det som är särskilt glädjande är att vi är i stort sett jämställda när det gäller uttag av föräldraledighet, där har vi en klar förändring sedan föregående år. Det är intressant att samtliga deltagande högskolor visar samma trend. Det är en viktig del i arbetet för jämställdhet, att kvinnor och män blir bättre på att dela på vård och omsorg i hemmet, och här kanske något har hänt i normer och värderingar, säger hon och fortsätter:

– Vi hoppas att det inte är en tillfällighet utan att trenden håller i sig. Vi behöver dock jobba vidare med yrkesgrupper och löneskillnader, det skiljer fortfarande 10 procent i lön mellan kvinnor och män. Det har med strukturer att göra, det är fler män i de yrkesgrupper som har högre lön, till exempel professorer, och fler kvinnor i yrkesgrupper med lägre lön, till exempel administratörer. Det hör ihop med vårt arbete kring karriärvägar, som vi fortsatt prioriterar i jämställdhetsintegreringen.

Nyckeltalsinstitutets motiveringar
”Högskolan i Borås har uppnått excellenta resultat i Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex, JÄMIX, 2019. Högskolan i Borås tillhör de tio procent bästa i Nyckeltalsinstitutets kvantitativa kartläggning av jämställda arbetsvillkor för män och kvinnor. Och är därmed en excellent och jämställd arbetsgivare!” 

”Utmärkelsen Bäst i Branschen: Bästa Jämställdhetsindex JÄMIX inom Universitet Högskolor 2019 har tilldelats Högskolan i Borås som har uppnått högsta resultat i Nyckeltalsinstitutets Jämställdhetsindex, JÄMIX. En kvantitativ kartläggning av hur jämställda organisationens arbetsvillkor är för män och kvinnor, likaså arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.”

Självklart med jämställdhet

Två av högskolans medarbetare säger så här om jämställdhet kring föräldraledighet:

Jonas Ehrenberg, forskningshandläggare:

– Det är en självklarhet. Det handlar om såväl total tid som att verkligen dela på ansvaret i hemmet. Vi tänkte först dela 50/50 första året, men det blev inte riktigt så till slut, det blev 60/40 för att det passade bäst så med jobbet. Det har också blivit viktigt för mig att säga föräldraledighet snarare än pappaledighet för att betona att det är något som vi gör lika mycket. Sen så är det svårt att få till ett ordentligt jämställt förhållande till barnet i alla lägen på hemmaplan. Just nu är vår dotter rätt så mammig.

Sina Seipel, biträdande forskare:

– Jämställdhet har varit viktigt för mig i samband med föräldraledigheten och sättet att ta ut föräldradagar. Förutom att jag som ammande mamma tog ut mer föräldraledighet i början, så delade jag upp den rätt jämt med min partner. Jag började relativt tidigt att jobba deltid igen, efter fem månader, och det kändes underbart att kunna göra det. Det var ett enkelt val eftersom mitt dåvarande flexibla arbetssätt som doktorand underlättade detta, men också för att mina närmaste kollegor och chefer uppskattade att ha mig tillbaka i arbetslivet. Precis som jämställdheten är viktig genom att ge möjlighet till föräldraledighet, så är den också viktig för att kunna komma tillbaka till jobbet på ett flexibelt sätt. Och detta möjliggjorde högskolan för mig.

Läs mer om Jämix

Jämix räknar ut totalpoäng utifrån ett antal kriterier. Högskolan i Borås har i år 145 poäng och föregående år 132.

Högskolan har sedan 2013 mätt jämställdheten bland anställda genom ett Jämställdhetsindex kallat Jämix. Jämix består av nio nyckeltal som räknas fram efter att HR-avdelningen har lämnat underlag till Nyckeltalsinstitutet. Jämix mäter jämställdhet kvantitativt inom organisationen. 

De nio nyckeltalen som mäts i Jämix är: yrken, ledningsgrupp, lika karriärmöjligheter, lön, sjukfrånvaro, föräldraskap, hel/deltid, anställningsform samt aktivt jämställdhetsarbete. Ett företag eller organisation kan lägst få 1 poäng och högst 20 poäng per nyckeltal. Maxpoäng för indexet är 180 poäng. Databasen består av cirka 700 000 medarbetare från medelstora och stora verksamheter, både privata och offentliga.

Läs mer om Nyckeltalsinstitutets sammanställning kring jämställdhet.